ممانعت از تحصل فرزند چه مجازاتی دارد ؟

بر اساس قانون اگر پدر و مادری مانع تحصیل فرزندشان شوند، باید مجازات قانونی را طی کنند

بر اساس قانون اگر پدر و مادری مانع تحصیل فرزندشان شوند، باید مجازات قانونی را طی کنند.

جرم پدر ومادری که مانع تحصیل فرزندانشان شوند چیست؟ پدر و مادر باید حق تحصیل را برای فرزندان خود به وجود آورند و شرایطی را برای او فراهم کنند تا آن‌ها بتوانند به راحتی تحصیل کنند، اما اگر پدر و مادری مانع تحصیل فرزندانشان شوند، مرتکب جرم شده‌اند و باید مجازات قانونی را طی کنند.

بر اساس قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، هرگونه صدمه رساندن و آزار و اذیت به همراه شکنجه جسمی و روحی کودکان مجازات دارد و بر همین اساس اگر فردی موجب برهم خوردن سلامت جسمی و روحی کودک شود و موانع تحصیل کودک و نوجوانی را ایجاد کند مرتکب جرم شده است.

بر اساس قانون فردی که با تحصیل کودکی مخالفت کند و موانعی را برای او به وجود آورد، به حبس از 3 ماه و یک روز تا 6 ماه یا تا 10 میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.

والدین یا سرپرستان قانونی کودکان و نوجوانان وظیفه دارند که آن‌ها را در مدارس ثبت‌نام کنند، در غیر این صورت باید مجازات قانونی را طی کنند.